Home » Badania przesiewowe

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe mają na celu zidentyfikowanie osób o zwiększonym zagrożeniu chorobą lub już chorych, którzy o swojej chorobie jeszcze nie wiedzą. Dzięki temu mają oni szansę na szybszą i krótszą diagnozę. Przydatność badań przesiewowych w diagnostyce raka potwierdzają doniesienia naukowe, informujące o  zmniejszonej  śmiertelności pacjentów z powodu raka. Oto niektóre z nich:

 

  • cytologiczne badania wymazów z szyjki macicy – pozwalają zmniejszyć umieralność kobiet z powodu raka szyjki macicy w około 80%.
  • badanie mammograficzne wykonywane u kobiet po 50 roku życia pozwala  zmniejszyć umieralność z powodu raka piersi o około 30%
  • badania, które wykrywają utajoną  krew w kale mogą zmniejszyć śmiertelność z powodu raka jelita grubego o około 15%,

Tabelka zamieszczona poniżej przedstawia metody, które są  stosowane w badaniach przesiewowych odpowiednich nowotworów.

sutekek mammografia, mutacje BRCA 1 i 2
szyjka macicy badanie cytologiczne
okrężnica/odbytnica krew utajona w kale
gruczoł krokowy swoisty antygen stercza (PSA)
żołądek test na obecność H. pylori, radiografia/endoskopia żołądka
okrężnica/odbytnica wziernikowanie przy użyciu giętkiego sigmoidoskopu
jajnik CA 125 lub USG
jama ustna badanie jamy ustnej
skóra (czerniak) badanie znamion skórnych
szyjka macicy testy na HPV

Niektóre  z tych badań możesz wykonać samodzielnie w domu (test na  swoisty antygen stercza (PSA),  test na utajoną krew w kale, test na bakterię H. pylori,). KUP TEST.

Comments are closed.